Υπηρεσίες

ΕΙΔΗ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ

ΕΙΔΗ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ

Χειροποίητα,παραδοσιακές στολές, κειμήλια υφασμάτινα, στολές θεατρικών παραστάσεων, παραγωγή ταινιών,
καθαρίζονται με την ανάλογη προσοχή που αρμόζει στο καθένα. 

Εμφάνιση: